Световни новини без цензура!

РЕКЛАМА / ADVERTISEMENT

WORLDNEWS.BG има над 500 000 реални читатели и над 5 000 000 импресии на месец, което предоставя идеалната възможност Вашите публикации и реклама да достигнат до Нашите многобройни читатели, като можете да изберете от подходящите за Вас маркетингови варианти по-долу за рекламиране на Вашия бранд/продукт/услуга, покачване броя на Вашите посетители и повишаване на SEO рейтинга на Вашия сайт в Google, Bing и останалите интернет търсачки:


БАНЕР/ЛИНК РЕКЛАМА

* Банер/линк на вътрешни страници - от 100 лв/ден според позицията в страницата
* Банер/линк на начална страница - от 150 лв/ден според позицията в страницата
* Банер/линк на всички страници - от 200 лв/ден според позицията в страницата


ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

* Платена публикация без линкове - 100 лв
* Платена публикация с до 2 dofollow линка - 250 лв
* Платена публикация, фиксирана на началната страница - 250 лв + 100 лв/ден
* Добавяне на линк в съществуваща публикация - 150 лв
* Добавяне на 2 линка в съществуваща публикация - 200 лв


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

* Цените са в български лева без ДДС
* Срокът на продължителност на платените публикации е неограничен
* Не е задължително поставянето на знак/лого за реклама
* Няма специални ограничения за сферата на дейност
* За политически/предизборни кампании цената се завишава с 50%


ОТСТЪПКИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И РЕКЛАМА

* При предплащане на повече от 10 статии до -20% отстъпка по договаряне
* При предплащане на реклама повече от 30 дни до -20% отстъпка по договаряне


ЗАЯВКА ЗА ПУБЛИКАЦИИ И РЕКЛАМА

Изпратете Вашата заявка за реклама с приложени банери, линкове и/или статии и снимки за публикуване на следния имейл

Топ новини

WorldNews

© Всички права запазени!